LEO DỐC THƠ VUI Ngày xưa thì cứ vèo vèo Năm ba cái dốc cứ leo tưng bừng Hang sâu vực thẳm đã từng Rốn lên đèo dốc tận cùng tới nơi

LEO DỐC…!!!
THƠ VUI..
Ngày xưa thì cứ vèo vèo
Năm ba cái dốc cứ leo tưng bừng
Hang sâu..vực thẳm đã từng
Rốn lên đèo… dốc tận cùng’ tới nơi…!
Bây giờ lơ lửng đứt hơi..!
Hóa ra ta xuống cấp rồi đấy ư
Biết trèo chẳng đặng vẩn đu
Nửa chừng lưng lửng ngắc ngư..vẫn cười…!
Dẫu gần mãn kiếp tàn hơi..
Từ xưa nay dễ mấy người đã thôi..
Du xuân ai bỏ cuộc chơi..
Dẫu không lên đỉnh.. cũng chơi vơi trèo….
Ngày 28 / 7 / 2018
Ảnh intemet
Thơ Phạm Tiến Quy..
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *