Buổi sáng Buổi sáng niềm hứng khởi nhiều nhứt trong ngày là ngồi uống cafe rồi đi một vòng khu vườn nhỏ coi đêm qua các loại cây mọc thêm được bao nhiêu chồi non

Buổi sáng
—————-
Buổi sáng, niềm hứng khởi nhiều nhứt trong ngày là ngồi uống cafe, rồi đi một vòng khu vườn nhỏ coi đêm qua, các loại cây mọc thêm được bao nhiêu chồi non.
Nhiều người trồng cây để mong hái được nhiều trái, mọc được nhiều củ, ra được nhiều bông và bất cần chuyện khác.
Tui thì chỉ cần cây còn sống, mọc thêm được một cái lá, vậy là đủ.
Thật ra muốn cây có nhiều trái, bông, củ thì dễ ẹt. Các loại thuốc hay phân hóa học bán đầy. Nhưng sẽ gây hại cho cây và cả đất.
Hai tuần trước, thấy mấy cây thạch thảo có vẻ ít đâm chồi. Bèn đi mua cứt bò khô về, rồi lấy tay bóp nhuyển ra bỏ vô gốc, mong cho mấy em ra lá để sống khỏe hơn. Ai ngờ bây giờ mấy ẻm ra cả bông.
Ngồi nhìn bông thạch thảo mà liên tưởng tới nền giáo dục nước nhà. Thấy sao mà nó giống như một người tàn độc chuyên bón phân hóa học cho cây, để mưu cầu nhanh nhanh kết quả, bất chấp cái cây sau này chết sống ra sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *