THU BAY Thơ Sam Sam Ảnh minh họa Sưu tầm Google Lá thu bay như tình say tim khát Nước trong veo dào dạt đón tìm nhau

THU BAY
Thơ: Sam Sam
Ảnh minh họa : Sưu tầm Google
Lá thu bay như tình say, tim khát
Nước trong veo dào dạt đón tìm nhau
Lá ngả màu đưa nhau về xưa cũ
Đã muộn màng sao ấp ủ ru mơ
Nép bên nhau bù đắp những ngóng chờ
Thu úa tàn sao vẫn mơ mộng đẹp
Mong đợi nhau hứa lòng thép yêu thương
Tình muộn màng dường như không đổi khác
Có lạc đường , đầu bạc vẫn thương nhau
Ôm ấp cô đơn chiếc lá đổi màu
Sắc vàng rộm dìu nhau về bất tận
Tiếng tình yêu ngân mãi đến muôn trùng!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *