Hạ canxi nên được kiểm soát cẩn thận ở bệnh nhân viêm tụy cấp vì canxi đóng vai trò quan trọng trong bệnh học chết và tổn thương tế bào Không có bằng chứng ủng hộ việc điều chỉnh Canxi ở bệnh nhân có mức hạ canxi trung bình 9 1 mà họ quan tâm vai trò canxi ở bệnh nhân hạ canxi máu nặng 8 hoặc 9 tùy quan điểm There is discrepancy in the cutoff for severe hypocalcemia Some authors take value 9 mmol L as severe whereas others use 8 mmol L as the cutoff Tiếp cận hạ canxi phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ khác và tần suất theo dõi

” Hạ canxi nên được kiểm soát cẩn thận ở bệnh nhân viêm tụy cấp vì canxi đóng vai trò quan trọng trong bệnh học chết và tổn thương tế bào, Không có bằng chứng ủng hộ việc điều chỉnh Canxi ở bệnh nhân có mức hạ canxi trung bình (0,9-1), mà họ quan tâm vai trò canxi ở bệnh nhân hạ canxi máu nặng (<0,8 hoặc 0,9 tùy quan điểm - There is discrepancy in the cutoff for severe hypocalcemia. Some authors take value <0.9 mmol/L as severe whereas others use <0.8 mmol/L as the cutoff) . Tiếp cận hạ canxi phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ khác và tần suất theo dõi. Magie đc nhắc đến như hoạt động PTH (hormon cận giáp) . Hạ Magie thường được tìm thấy pử bệnh nhân nghiện rượu suy dinh dưỡng, và bệnh nhân dùng lợi tiểu. Vì vậy, nên điều chỉnh Magie trước khi điều chỉnh hạ calci''
Phạm Minh anh :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *