Dữ liệu cư dân hay còn gọi là thông tin cá nhân là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện quản lý

Dữ liệu cư dân hay còn gọi là thông tin cá nhân là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện quản lý. Đây sẽ là kim chỉ nam cho một quy định mới về Luật căn cước công dân.
Cũng giống như đất đai, không sớm thì muộn chính quyền sẽ ‘chia sẻ’ thông tin cá nhân như địa chỉ nhà ở, số điện thoại, email, số căn cước công dân, ảnh chân dung, người thân, thậm chí số tài khoản ngân hàng luôn cho các công ty dịch vụ như ngân hàng, công chứng… để lấy tiền
Ps: Để mình sửa lại tiêu đề cho anh Chung “HÀ NỘI ĐỀ XUẤT BÁN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CƯ DÂN CHO CÁC NGÀNH KHÁC ĐỂ THU NGÂN SÁCH”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *