BÓNG ĐÁ VÀ EM Không bao giờ yêu bóng đá hơn em Dù có thức xem dù đêm dù sớm Dù chẳng ngủ bù dù râu lởm chởm

BÓNG ĐÁ VÀ EM
“””””””””””””””
Không bao giờ yêu bóng đá hơn em
Dù có thức xem, dù đêm, dù sớm
Dù chẳng ngủ bù, dù râu lởm chởm
Dù chỉ một mình, dù trộm trốn đi.
Dù trái bóng kia yêu đến cuồng si
Dù đội bóng kia có chi li lịch sử
Dù sắc áo kia muốn từng mặc thử
Dù cầu thủ kia ngủ cứ hiện hình.
Dù là bệnh lây khắp cả hành tinh
Dù là thứ men mà mình đã ngấm
Dù là vượt rào dù ai ngăn cấm
Dù làm mắt hoa sau trận cuối cùng.
Dù là những gì cũng chỉ yêu chung
Cũng như bao người săn lùng 1 vật
Còn với em đây
Tình là lạ nhất
Anh chẳng giống ai​
Ngây ngất khác người!
Đa Lê Hữu 20/6/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *