Chúng con thành kính niệm ân Hoà thượng Bổn sư cùng Chư tôn đức tăng ni cảm ơn tất cả những tấm lòng Thiện Nguyện của Quí Phật tử đã đồng hành tri ân Quí anh chị em Nghệ sĩ phóng viên báo chí Ko quên cảm ơn Nhà hàng chay Vạn Hạnh cùng toàn thể nhân viên nhà hàng đã đồng hành và tạo điều kiện để Chương trình Chắp Cánh Tương Lai lần đầu tiên tổ chức tại Huế thành công tốt đẹp giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn lo chạy thuốc men và vươn lên trong cuộc sống Cảm ơn và niệm ân Quí vị rất nhiều Chúc luôn hp an vui trong bầu trời từ bi và bác ái

Chúng con thành kính niệm ân Hoà thượng Bổn sư cùng Chư tôn đức tăng ni, cảm ơn tất cả những tấm lòng Thiện Nguyện của Quí Phật tử đã đồng hành, tri ân Quí anh chị em Nghệ sĩ, phóng viên báo chí….. Ko quên cảm ơn Nhà hàng chay Vạn Hạnh cùng toàn thể nhân viên nhà hàng, đã đồng hành và tạo điều kiện để Chương trình Chắp Cánh Tương Lai (lần đầu tiên tổ chức tại Huế) thành công tốt đẹp, giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn lo chạy thuốc men và vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn và niệm ân Quí vị rất nhiều… Chúc luôn hp an vui trong bầu trời từ bi và bác ái….
Nam Mô A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *