TÂM THÀNH HƯỚNG NGUYỆN Ai về xứ Nghệ thiêng liêng Rừng cây xanh biếc thần tiên cõi trần

TÂM THÀNH HƯỚNG NGUYỆN
Ai về xứ Nghệ thiêng liêng
Rừng cây xanh biếc, thần tiên cõi trần;
Tuy xa tình nghĩa rất gần
Lâm Hà cảnh Phật, bụi trần xoá tan;
Giữa bao rừng núi bạt ngàn
Diễn Châu tô đẹp muôn vàn tình thương;
Đến rồi để mãi vấn vương
Cõi thiền thanh tịnh, dẫn đường chúng sanh;
Diễn Lâm cảnh Phật an lành
Ai về nhắn nhủ, Mường Thanh chung đời;
Ôi… Linh thiêng cảnh Phật rạng ngời
Ao sen tắm gột thảnh thơi cõi lòng;
Chuông chùa vang vọng tiếng kinh
Nguy nga địa Phật, ẩn mình núi sông;
Tâm thành hướng nguyện một lòng
Dựng xây Đạo pháp giữa dòng trần gian;
Gieo duyên hạnh phúc an lành
Vun trồng cội phúc bình an muôn đời;
Phật về hoan hỷ khắp nơi
Mang niền thanh thản sáng ngời chúng sanh…..
Thiện Mỹ – Cảm tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *