Ko có gì là mãi mãi nhưng giữ được sk thì cũng nên đọc và tuỳ duyên vậy

Ko có gì là mãi mãi nhưng giữ được sk thì cũng nên đọc và tuỳ duyên vậy….
Chúc cả nhà sức khoẻ và an vui nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *