SÂN GOLF ĐÃ THẮNG Thủ tướng vừa quyết định sẽ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án của Công ty Tư vấn Độc lập của Pháp ADPI mở phía Nam

SÂN GOLF ĐÃ THẮNG!
Thủ tướng vừa quyết định sẽ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án của Công ty Tư vấn Độc lập của Pháp ADPI – mở phía Nam.
Diện tích đất phía Bắc, trong đó có sân golf và 16 ha đất do B.QP quản lý sẽ được sử dụng để xây dựng công trình phụ trợ từ năm 2025 trở đi. (http://bit.ly/2IXe49c).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *