Viết lách là nghệ thuật bán hàng cho nhiều người cùng lúc

Viết lách là nghệ thuật bán hàng cho nhiều người cùng lúc. Thật hào hứng khi viết quảng cáo cho sản phẩm yêu thích Ford EcoSport 2018.
Bài viết là 50% ý tưởng viết lách học được từ Joseph Sugarman – Huyền thoại Copywriter người Mỹ.
50% còn lại là tài liệu FVL:)).
– Mới hoàn thành được 60%. Cần phải bổ sung nhiều.
>> Chi tiết xem tại: http://ford102.com/productcat/ford-ecosport-2018/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *