Nếu bạn biết mình sẽ sớm mất đi

Nếu bạn biết mình sẽ sớm mất đi.
Thì mai kia bạn sẽ làm gì?!
Mong là sẽ thương người thương nhiều hơn hôm qua!
Ăn được bữa cơm ngon?!
Hay được ngủ 1 giấc thiệt sâu?!
Có lẽ, nên ước được ăn bữa cơm mà người thương nấu thiệt ngon. Rồi ôm nhau ngủ!
Kể cho nhau những chuyện thật thương.
Ước hôm nay sẽ thương nhiều hơn hôm qua!
Để sau này không phải tiếc nuối.
Nhỉ…?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *