Dân chơi là phải đi 1 tuần lễ tự tay ôm 5 cây phong lá đỏ cao 1

Dân chơi là phải đi 1 tuần lễ, tự tay ôm 5 cây phong lá đỏ cao 1.5m về trồng mới chịu.
100 cây bé hơn thì ship bằng máy bay cước trả muốn té ghế.
Hời ơi, chơi cây tốn hơn chơi gái nữa má ơi.
Ps: xưa ổng cua gái qua tận Hàng châu mua về 2 cây mộc lan đang ra hoa về nửa đêm dựng trước cửa nhà gái, bấm chuông rồi bỏ chạy, báo hại đi kiếm chậu lớn khiêng thấy mẹ đem về trồng nó. :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *