Bàn làm việc bên cạnh vườn hoa mini cũng thích tuy nhiên là của ng ấy không phải của mình

Bàn làm việc bên cạnh vườn hoa mini cũng thích, tuy nhiên là của ng ấy, không phải của mình.
Trên này gió mát lộng, ng ta cũng chiếm sofa ngủ luôn, thường là cả ngày ở ngoài ngủ ngáy giữa vườn hoa. ?
Sáng là ra tưới hoa, đếm lá, đếm mầm, mặc cho con dzợ mặt hầm hầm muốn bằm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *