________ ĐỢI AI _________ Em đứng đợi mặt trời lên đón nắng

________ ĐỢI AI. _________
Em đứng đợi mặt trời lên đón nắng
Đợi người xưa mà chẳng thấy quay về
Nắng lên vàng trải khắp cả làng quê
Mùa lúa mới tràn trề niềm hy vọng
Gió chướng lắt lay hồn em bay bổng
Đồng lúa xôn xao như sóng gợn qua
Hạt lúa Nàng Thơm thơm ngát đồng ta
Em ngày đó,bây giờ…xa ..lạ qúa…
Nhớ ngày đó… trên đồng xa gánh lúa
Đôi vai gầy em thua bước người xưa
Sớt gánh cho em ,thương mấy cho vừa
Tuổi đôi chín, người thừa hơi sức trẻ.
Mùa lúa chín ,người phụ em giúp mẹ
Bầy em thơ ngày đó bé thơ ngây
Cái đói no thêm nặng gánh vai gầy
Em ngày đó…và bây giờ..khác lạ…
Em đứng ngắm từng cánh cò bay lả
Trên tầng không ngập nắng giữa quê xưa
Gió mơn man lay tà áo đong đưa
Vướng làn tóc,ngỡ ai vừa gỡ rối…
Bích Hoa ,28/12/2018
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *