TAY SAI BA ĐỜI NGU BA ĐỜI Thằng VC Trần Lâm khoe nhà nó ba đời là ANND

TAY SAI BA ĐỜI, NGU BA ĐỜI
Thằng VC Trần Lâm khoe nhà nó ba đời là ANND. ANND chắc là AN NINH NHÂN DÂN. An ninh nhân dân tức là chó săn, chó tay sai của đảng. Nhờ ba đời nhà nó làm chó săn cho đảng, ăn những thứ trong bô nên ngu đến ba đời: “Tôi hỏi bạn nếu không có cs thì bạn có sống bình yên để vuốt bàn phiếm?”.
Nó ngu quá nên không biết rằng, chủ nó, thằng thủ tướng Cờ Lờ Vờ Nờ, đọc một bài diễn văn không thông, đi khắp nước từ Nam ra Bắc, đến đâu cũng mơ tỉnh này thành Singapore, tỉnh kia thành Luân Đôn, tỉnh nọ thành Ba Lê; không thấy chủ nó mơ tỉnh nào thành Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa… của cộng sản.
Thằng VC ba đời làm tay sai: VN bình yên mà sao chủ của mày mơ VN thành Singapore làm gì? Mày có biết nửa thế kỷ trước, Lý Quang Diệu mơ Singapore được như Sài Gòn không? Hồi đó chưa có cs; bây giờ có cs rồi thì thằng chủ của mày mơ VN thành Singapore! Thằng ba đời làm tay sai có biết không?
(Ảnh: fb Vanhoa Le)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *