TIẾC THỜI SON TRẺ TA NAY TIẾC ĐÃ GIÀ RỒI SỐNG KHÔNG ÍCH LỢI BUỒN ƠI LÀ BUỒN

TIẾC THỜI SON TRẺ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
TA NAY TIẾC ĐÃ GIÀ RỒI
SỐNG KHÔNG ÍCH LỢI BUỒN ƠI LÀ BUỒN !
ƯỚC GÌ TA TRẺ LUÔN LUÔN
ĐỂ TA GIÚP KẺ VÔ THƯỜNG KHỔ ĐAU
GIÚP CẮT RỐN GIÚP CHÔN NHAO
GIÚP NGƯỜI KHỐN KHÓ CƠM RAU ĐÓI LÒNG
GIÚP CHO NHỮNG KẺ LONG ĐONG
GIÚP CHO NHỮNG KẺ BỀNH BỒNG NỔI TRÔI
KHÔNG NHÀ KHÔNG CỬA NGƯỜI ƠI
RẤT LÀ TỘI NGHIỆP CHƠI VƠI GIỮA ĐỜI !
LANG THANG ĐƯỜNG PHỐ AI ƠI
CHÌA TAY NÂNG BÁT XIN ĐỜI BÁT CƠM
KHỔ ĐAU LÀ PHẬN GỐI RƠM
MÀN TRỜI CHIẾU ĐẤT CHÔM BƠM CÁI ĐẦU
XÁC THÂN GẦY HÉO XANH XAO
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ ÔM SẦU LẺ LOI !
NGUYỆN TRỜI BAN PHƯỚC CHO ĐỜI
CHÉN COM MANH ÁO TẢ TƠI LINH HỒN
KHUYEN ĐỜI LÀM PHÚC NHIỀU HƠN
MỞ LÒNG TỪ THIỆN BAN ƠN CHO ĐỜI
KHỔ ĐAU TRONG KIẾP CON NGƯỜI
HỒ BAO BỐ THÍ THÌ TRỜI SẼ THƯƠNG !
SAU VỀ VỚI PHẬT TÂY PHƯƠNG
BỞI LÒNG TỪ ÁI PHI THƯỜNG CỦA TA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA
ĐỘ AI TRONG KIẾP NGƯỜI TA CỨU ĐỜI !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT !
SÀI GÒN 2019
BAOLOCMAURICE !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *