Anh đi nhẹ bước Anh Tạo Nguyễn Trọng Tạo Một ông anh đồng hương mà tên tuổi có thể làm vinh dự cho mọi thằng đồng hương Nghệ An

Anh đi nhẹ bước
Anh Tạo.
Nguyễn Trọng Tạo. Một ông anh đồng hương mà tên tuổi có thể làm vinh dự cho mọi thằng đồng hương Nghệ An.
Anh đi.
Đi đi anh.
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
Em nhớ lần được chở anh đi khắp nội thành Saigon để chấm thi Liên hoan Sân khấu toàn quốc. Anh uống tẹt ga, em uống nửa ga để cầm lái.
Nay thì anh đi. Tóc chưa bạc hẳn. Tức là còn yêu được.
Anh đi đi, xuống dưới đó, hay lên trên đó, anh chuẩn bị bữa nhậu đủ tửu lẫn sắc, để thằng em còn được…ké anh. Hi hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *