TẶNG EM Trăm ngày ngóng vạn lần mong Mơ em về xiết trọn vòng tay anh Gom ngàn sợi nhớ mong manh Nhặt trăm cái đợi dệt thành tình yêu

TẶNG EM!
Trăm ngày ngóng vạn lần mong
Mơ em về xiết trọn vòng tay anh
Gom ngàn sợi nhớ mong manh
Nhặt trăm cái đợi dệt thành tình yêu
Tặng em những ngẩn ngơ chiều
Mặn mòi hòa lẫn vạn điều nhớ nhung
Tặng em môi lửa cháy bùng
Cho anh ngụp lặn tận cùng men say
Thời gian như gió thoảng bay
Vàng thau thử lửa tháng ngày đợi nhau
Tặng em sợi tóc bạc màu
Tuyết sương chẳng nhạt những câu ngọt ngào .
TC Tphcm ngày 13/12/2018 .
Mến tặng bạn yêu thơ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *