Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về ngày nào thơ dại nội yêu thương bắt con cua đồng cho tôi vui Đêm về nội gói gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn Giờ nội đã đi xa rồi tôi muốn hiếu thảo cũng ko đc giờ chỉ còn 2 món kỷ vật nội dùng lúc còn sống này tôi xem như báu vật Sẽ giữ mãi chúng bên mình

Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ, lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về, ngày nào thơ dại nội yêu thương, bắt con cua đồng cho tôi vui… Đêm về nội gói gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn…. Giờ nội đã đi xa rồi tôi muốn hiếu thảo cũng ko đc, giờ chỉ còn 2 món kỷ vật nội dùng lúc còn sống này tôi xem như báu vật… Sẽ giữ mãi chúng bên mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *