TƯ SỰ Se se cái rét đầu đông Lá vàng cuốn gió cho lòng chơi vơi

TƯ SỰ !
Se se cái rét đầu đông
Lá vàng cuốn gió cho lòng chơi vơi
Một mình ngang dọc cuộc đời
Có sao đâu nhỉ vẫn cười thật tươi
Một mình lòng rất thảnh thơi
Trà dư tửu uống cảnh cơi tháng ngày
Chả lo ai nói chua cay
Chẳng sợ sư tử xuốt ngày gầm vang
Năm mươi tuổi vẫn hiên ngang
Sớm hôm thơ thẩn chẳng màng bon chen
Mặc cho thiên hạ đỏ đen
Phong ba bão tố đã quen với đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *