Để có được 1 tấm hình đẹp đăng facebook con người ta đã phải tốn thời gian công sức tiền bạc cùng 800 cái app không phải để lừa gạt gì bạn mà là người ta tôn trọng đôi mắt của bạn vì muốn bạn nhìn thấy cái đẹp Vậy cớ sao bạn lại tiếc 1 cái thả tim 1 comment khi nhìn thấy tấm hình này nhỉ

Để có được 1 tấm hình đẹp đăng facebook, con người ta đã phải tốn thời gian, công sức, tiền bạc cùng 800 cái app không phải để lừa gạt gì bạn mà là người ta tôn trọng đôi mắt của bạn vì muốn bạn nhìn thấy cái đẹp.Vậy cớ sao bạn lại tiếc 1 cái thả tim, 1 comment khi nhìn thấy tấm hình này nhỉ ☺️?
P/ s : Cũng hên là dù có chỉnh gì đi nữa gặp ở ngoài mọi người vẫn còn nhận ra em ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *