XA CÁCH CÀNG THƯƠNG Nói lời cách biệt những khi Để rồi hai nẻo vẫn ghì tiếng thương

XA CÁCH CÀNG THƯƠNG
….”Nói lời cách biệt những khi
Để rồi hai nẻo vẫn ghì tiếng thương”….
Nói chi hỡi cho nhiều đau đớn
Lời hẹn hò sóng gợn mù khơi
Cách ngăn chỉ tại khoảng trời
Biệt ly mãi chịu đầy vơi nỗi niềm
Những chiều đổi ngồi chiêm thời cuộc
Khi gió lùa đứng ngước vạt mây
Để lay lắt cả vai gầy
Rồi mơ ước được dựng xây ái tình
Hai lối mộng níu vinh vứt tủi
Nẻo xa chờ gần gũi bình yên
Vẫn mong mở ngõ chung miền
Ghì câu thề cũ thành duyên vợ chồng
Tiếng vừa chuyển về sông của núi
Thương rất nhiều chẳng ngại tìm đi
Nói lời cách biệt những khi
Để rồi hai nẻo vẫn ghì tiếng thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *