KẺ ĐẾN SAU tặng Thế mà trong giấc chiêm bao Bảo em là cả ngọt ngào dấu yêu

KẺ ĐẾN SAU ( tặng)
Thế mà trong giấc chiêm bao
Bảo em là cả ngọt ngào dấu yêu
Vừa nghe tiếng Cuốc kêu chiều
Giật mình quên hết những điều đã trao.
Trăng vàng ai sánh dầu hao
Đèn khêu trước gió yếm đào rời vai
Buông rồi tiếng thở canh dài
Não nùng con dế rỉ tai nhói lòng.
À ơi! Bong bóng phập phồng
Mưa xuân nô nức lấy chồng đi em
Can chi nhìn lá rơi thềm
Khép lòng đợi bóng của đêm tìm về.
Hoa đời nghiêng ngửa triền đê
Nắng mưa mấy thuở đề huề trầu cau
Dậu không bìm bám bờ rào
Thân làm cỏ dại mơ cao được gì.
TLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *