TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ TẬP 2 BÀI 4

?TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ TẬP 2 BÀI 4?
_______ Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ _______
Mẹ xứ người con nước việt chia đôi
Bao nỗi nhớ bởi phương trời cách biệt
Nhiều khi mộng nghe con gọi tha thiết
Nỗi niềm thương da diết biết nhường nào
Nhiều khi ngồi ngẩng mặt hỏi trời cao
Ông ơi hỡi đến khi nào về được
Đời nghèo mãi nên con còn phải bước
Lòng nao nao làm sao hết được buồn . !
P/s Đêm mơ ngẩng mặt hỏi trời
Bao giờ nỗi nhớ trong đời hết ông
Rồi sau lại nhắn cầu vồng
Lượm bao tình nghĩa chất chồng lên nhau
Chỉ mong tiền kiếm cho mau
Để đời con cái về sau đỡ nghèo
Bởi vì hoàn cảnh gieo neo
Nên em còn phải lội đèo xa quê
Tại macau 4/11/2017 vừa tròn một tháng
Lê Thị Thúy Loan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *