Một năm dọn nhà và lau nhà được 1 lần thì làm vỡ luôn bình rượu cao hổ của mẹ

Một năm dọn nhà và lau nhà được 1 lần, thì làm vỡ luôn bình rượu cao hổ của mẹ. Nhà giờ “thơm” toàn mùi rượu. Mẹ xót ruột cũng chẳng nỡ mắng con gái 1 câu… Có ai hậu đậu hơn tôi không ???Một năm dọn nhà và lau nhà được 1 lần, thì làm vỡ luôn bình rượu cao hổ của mẹ. Nhà giờ “thơm” toàn mùi rượu. Mẹ xót ruột cũng chẳng nỡ mắng con gái 1 câu… Có ai hậu đậu hơn tôi không ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *