Lạy Chúa con thưa với Chúa con chỉ là bụi tro

Lạy Chúa, con thưa với Chúa, con chỉ là bụi tro. Nếu con tự coi mình hơn điều này, thì đây Ngài sẽ chống đối con, và tội lỗi con sẽ làm chứng cho sự thật mà con không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nếu con tự hạ mình, nếu con khiêm tốn coi mình không là gì, nếu con đừng tự đánh giá cao và coi mình như bụi tro mà đúng như thế, thì ơn Chúa sẽ có lợi cho con, sự sáng của Ngài sẽ phủ kín tâm hồn con, và mọi sự tự phụ, dù nhỏ thế nào đi nữa, sẽ chìm sâu trong hư không để tàn lụi muôn đời.
Chính ở đó Ngài cho thấy con người của con – con là gì, con từng là gì, và con sẽ trở nên gì; vì con chẳng là gì cả và con đã không biết điều ấy. Để mặc cho chính con, con hoàn toàn yếu đuối. Nhưng nếu Ngài nhìn đến con chỉ giây lát, ngay lập tức con vững mạnh và ngập tràn niềm vui mới. Chính sự kỳ diệu đó mà con bỗng dưng được nâng lên và được âu yếm trong ơn sủng của Ngài, thay vì luôn chìm sâu với thân xác nặng nề.
Chính tình yêu của Ngài làm điều này, là gìn giữ con trong ơn sủng, hỗ trợ con trong những khi cần kíp, bảo vệ con khỏi nhiều nguy hiểm trầm trọng, và thành thật mà nói, Ngài kéo con ra khỏi những xấu xa khôn kể. Thật vậy, khi yêu mình con lại đánh mất chính mình; khi chỉ tìm kiếm Ngài và thực sự yêu mến Ngài con lại tìm thấy Ngài và chính con, và nhờ tình yêu ấy con lại thấy mình thực sự chẳng là gì cả. Vì, ôi lạy Chúa yêu dấu, Ngài đối xử với con không vì công trạng của con và trên tất cả những gì con dám hy vọng và cầu xin.
Lạy Chúa, xin chúc tụng Chúa vì tuy con không xứng đáng được bất cứ ơn ích gì, thì sự cao thượng và thiện hảo vô cùng của Ngài lại không ngừng thi hành điều tốt lành ngay cả cho những ai vô ơn và xa cách với Ngài. Xin hãy hoán cải chúng con, để chúng con có thể biết ơn, biết khiêm tốn, và đạo đức, vì Ngài là sự cứu độ, sự dũng cảm và sức mạnh của chúng con. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *