Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có không không đùa đùa thật thật

“Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.”
(Trịnh Công Sơn)
Nhưng mà không có nó cũng được. Có con vịt béo với bát canh măng cút rượu ngô ngâm dứa là đời sống cũng không tẻ nhạt lắm đâu.
#támthángbar
See Translation

2 thoughts on “Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có không không đùa đùa thật thật

  1. Nguyễn Thị Hòa

    Có phải thức ăn dành cho người giảm cân không Trang để chị giảm cái =))))))))))

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *