HOT HOT HOT Manulife dừng khuyến mại tặng 50 gói BH tử kỳ đi kèm Chắp cánh tương lai ngày 31 12 2018

HOT HOT HOT
#Manulife dừng khuyến mại tặng 50% gói BH tử kỳ đi kèm Chắp cánh tương lai ngày 31.12.2018.
Gói bảo hiểm dành cho trẻ em và mẹ bầu từ tuần 18 trở lên.
Gói bảo hiểm duy nhất chấp nhận bảo hiểm bệnh bẩm sinh cho bé ngay từ khi trong bụng mẹ.
Gói bảo hiểm đem lại số tiền gấp đôi khi đáo hạn sau 19 năm.
Gói bảo hiểm hiếm hoi bảo vệ toàn diện các mặt cho mẹ và cho con: tai nạn, bệnh hiểm nghèo, quyền lợi cho con học giỏi, trợ cấp nằm viện.
Gói bảo hiểm không những miễn phí hợp đồng ngay khi mẹ gặp rủi ro mà còn trợ cấp tiền mặt hàng năm cho con.
Nếu cần tìm gói BH hoàn hảo cho bé, thì gói này là ok nhất. Với các mẹ bầu 18 tuần, Bh sẽ bảo vệ mẹ trước, khi con sinh ra, quyền lợi Bh sẽ chuyển sang con.
31.12 sẽ cắt phần khuyến mại 50% mệnh giá BH tử kỳ nên mẹ nào muốn ký thì chốt ngay và luôn không tiếc nhé! ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *