Có một trật tự vũ trụ sắp xếp cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và nhiều ngày khác nữa

?Có một trật tự vũ trụ sắp xếp cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và nhiều ngày khác nữa
❤️Tôi yêu thương và được yêu thương
?Tôi được bảo vệ tuyệt đối.
?Trí tuệ minh triết thiêng liêng của đấng tối cao linh thiêng luôn dẫn dắt tôi
?Cho tôi cơ hội trải nghiệm và giúp tôi sở hữu được nhiều bài học giá trị
?Làm tăng sức mạnh trong tôi
❤️Tăng tình yêu linh thiêng trong tôi
?Tăng trí tuệ minh triết trong tôi
?Tôi hạnh phúc và biết ơn đến từng giây phút trong cuộc sống diệu kỳ này ??
See Translation

2 thoughts on “Có một trật tự vũ trụ sắp xếp cuộc sống của tôi trong ngày hôm nay và nhiều ngày khác nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *