Khánh hẹn Thủy ra quán cà phê cũ

Khánh hẹn Thủy ra quán cà phê cũ. Cũng lâu rồi hai đứa mới gặp nhau. Trời vừa đổ cơn mưa rào nên không khí hãy còn oi nồng mùi hơi đất. Khánh có vẻ già hơn hai tháng trước, ánh mắt có chút nét thời gian. Hai đứa ngồi đối diện, nhưng lại ít nhìn nhau, chỉ mãi lo nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài đó, “trời vừa đổ cơn mưa rào”, ánh mặt trời vừa xuất hiện chưa đủ làm khô đi những hạt nước hãy còn long lanh sắc nắng.
– Hẹn Thủy ra có việc gì sao không nói?
Khánh chỉ nhoẻn cười, hiếm hoi…
Continue ReadingSee Translation

2 thoughts on “Khánh hẹn Thủy ra quán cà phê cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *