Chửa Thu Tháng tám vào thu chẳng chịu yên Buông mưa thả gió nắng khắp miền

Chửa Thu
Tháng tám vào thu chẳng chịu yên
Buông mưa thả gió nắng khắp miền
Hái cuống hạ vương còn sót lại
Mà lòng mê mẩn nhớ quê xưa
Thu chẳng chịu rơi cứ à ơi
Lấp la lấp lửng cõi chơi vơi
Một nửa tranh giành nhưng lại sợ
Luyến ái tàn thu bạc bẽo mơ
Mà cũng phải cơ Tiết Vu Lan
Cô Hồn tháng bảy chửa chu toàn
Nên nỗi nàng Thu hờ cũng phải
Đợi cầu vồng kép đón nàng sang
Vậy nhé người ơi đã đến thu
Đêm nằm khó ngủ chớ hằn thù
Con muỗi kê mồm mần con rận
Thôi thì lận đận nhớ mà xem !@
NĐB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *