This was last year at Christmas The first an only Christmas my son with Jayvon

This was last year at Christmas. The first an only Christmas my son with Jayvon. This was the last Christmas I had with my son. 12/25/17. Now it hit me. Lord help me. I can’t do this. I MISS YOU SON!! JUST WISH U WERE HERE.
Đây là năm cuối cùng vào giáng sinh. Người đầu tiên duy nhất giáng sinh con trai của tôi với jayvon. Đây là giáng sinh cuối cùng mà tôi đã có với con trai tôi. 12/25/17. Giờ nó đánh tôi. Xin chúa giúp con. Tôi không thể làm thế này được. Em nhớ anh con trai!! Chỉ ước là anh ở đây thôi.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *