Em trở về với cuộc sống của riêng em

Em trở về với cuộc sống của riêng em
Tuy không hạnh phúc nhưng êm đềm yên ả
Đừng kiếm tìm điều gì ngọt ngào hay xa xôi quá
Ranh giới giữa ngọt ngào gần lắm sự đắng cay
Anh đã chẳng thể cho em êm ấp một vòng
Hay chí ít thì cũng là một gia đình bé nhỏ
Đồng cảm đó ,sẻ chia đó ,nhưng anh vẫn chỉ là gió
Mà em chẳng phải áng mây hồng..
.. theo anh cuối trời xa
Ai sẽ là người viết nốt cho nửa mảnh tình ta
Khi đổ vỡ vẫn hoàn nguyên đổ vỡ
Suốt đời này anh là người mang nợ
Nợ gia đình , nợ một nửa yêu thương..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *