CHÙM HOA ĐỎ Lại một cơn gió lạnh về Phố khuya trở mình thao thức Một chùm hoa màu đó rực Ấm lòng khe khẽ đi qua Một mùa đông đã rất xa Đan trong tay bàn tay ấm Bước em bên ta chầm chậm Khúc khích cười trong nhau Biết bao mùa đông đằng sau Lòng vẫn nhớ về xa quá Kỷ niệm một thời hoa đỏ Góc hồ có gió heo may Khẽ gọi mùa đông nơi em Lòng ta ơi như muốn khóc Những sợi buồn rơi trên tóc Giọt nào khoé mắt em tôi Thời gian đông xa vời vợi Một mùa xuân về ai đợi Và rồi tình xanh em tôi Cựa mình trồi xinh vừa nhú HV HN Giêng hai 2019

☁️☁️☁️CHÙM HOA ĐỎ ☁️☁️☁️
Lại một cơn gió lạnh về
Phố khuya trở mình thao thức
Một chùm hoa màu đó rực
Ấm lòng … khe khẽ – đi qua !
Một mùa đông đã rất xa
Đan trong tay – bàn tay ấm
Bước em bên ta chầm chậm
Khúc khích cười … trong nhau !
Biết bao mùa đông đằng sau
Lòng vẫn nhớ về … xa quá
Kỷ niệm một thời … hoa đỏ
Góc hồ có gió … heo may !
Khẽ gọi mùa đông – nơi em
Lòng ta ơi … như muốn khóc
Những sợi buồn … rơi trên tóc
Giọt nào … khoé mắt em tôi !
Thời gian đông xa – vời vợi
Một mùa xuân về … ai đợi ?
Và rồi … tình xanh … em tôi
Cựa mình … trồi xinh – vừa nhú !!!
HV – HN / Giêng hai 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *