Đêm qua hấp khoai gần 2 tiếng cho tạm vui rùi ngủ đc 2 tiếng là đủ năng lượng để sáng nay quất từ 7h sáng cho đến 3h đêm ko ngừng nghỉ giờ vẫn băm tiếp 2 mẻ quần áo 2 lạng thịt sư tử 1 cốc trà sữa giờ ngồi thơ thẩn đếch biết nên xem film hay đọc truyện để chờ giặt nốt 2 mẻ quần áo racco nữa ng thì chưa tắm mặt thì chưa tẩy trang mông thì ê ẩm vì tối dẫm hụt vào rãnh cống lại ngã lại chém tí trên FB cho nó lưu lại tí chuyện vặt của quá khứ có khi xong hết việc là đến 7h sáng gọi con cún con dậy đi học là vừa Tự nhiên lại thèm hấp hoạ mi thêm 4 5 tiếng nữa trông thì hơi lật đật tí nhưng vẫn là Đẳng Cấp Thế Giới

Đêm qua hấp khoai gần 2 tiếng cho tạm vui rùi ngủ đc 2 tiếng là đủ năng lượng …để sáng nay quất từ 7h sáng cho đến 3h đêm ko ngừng nghỉ…giờ vẫn băm tiếp 2 mẻ quần áo, 2 lạng thịt sư tử, 1 cốc trà sữa…giờ ngồi thơ thẩn đếch biết nên xem film hay đọc truyện để chờ giặt nốt 2 mẻ quần áo racco nữa…ng thì chưa tắm, mặt thì chưa tẩy trang, mông thì ê ẩm vì tối dẫm hụt vào rãnh cống lại ngã…lại chém tí trên FB cho nó lưu lại tí chuyện vặt của quá khứ…có khi xong hết việc là đến 7h sáng gọi con cún con dậy đi học là vừa! Tự nhiên lại thèm hấp hoạ mi thêm 4 5 tiếng nữa…trông thì hơi lật đật tí nhưng vẫn là Đẳng Cấp Thế Giới ??? Việt Nam Vẫn Vô Địch ⚽️?

2 thoughts on “Đêm qua hấp khoai gần 2 tiếng cho tạm vui rùi ngủ đc 2 tiếng là đủ năng lượng để sáng nay quất từ 7h sáng cho đến 3h đêm ko ngừng nghỉ giờ vẫn băm tiếp 2 mẻ quần áo 2 lạng thịt sư tử 1 cốc trà sữa giờ ngồi thơ thẩn đếch biết nên xem film hay đọc truyện để chờ giặt nốt 2 mẻ quần áo racco nữa ng thì chưa tắm mặt thì chưa tẩy trang mông thì ê ẩm vì tối dẫm hụt vào rãnh cống lại ngã lại chém tí trên FB cho nó lưu lại tí chuyện vặt của quá khứ có khi xong hết việc là đến 7h sáng gọi con cún con dậy đi học là vừa Tự nhiên lại thèm hấp hoạ mi thêm 4 5 tiếng nữa trông thì hơi lật đật tí nhưng vẫn là Đẳng Cấp Thế Giới

  1. Ớt Ngọt HaNguyen

    cái lối sống sang choảnh lày ít người có được lắm ấy ông, tận hưởng nhá

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *