CHỒNG TÔI Thơ Nguyễn Diễm Hình Ở mạng Thơ vui cảm tác theo hình Ai mà không thích đừng khinh nhau mà

CHỒNG TÔI
Thơ : Nguyễn Diễm
Hình : Ở mạng
( Thơ vui cảm tác theo hình
Ai mà không thích đừng khinh nhau mà )
Chồng tôi tối rượu uống nhiều
Cơm thì ăn ít …canh riêu tống vào
Lúc ngủ ngáy tựa mưa rào
Thỉnh thoảng lại thấy đi vào OẮT XÊ (wc)
Đang ngủ chồng lại tỷ tê :
” Nhà mình mới có ma về hay sao
Nhà vệ sinh mở cửa vào
Thì điện tự sáng làm sao lạ kỳ
Đến khi đóng cửa đi ra
Điện tự nhiên tắt làm “choa” hoảng hồn “
Vợ rằng :
” Khi mở thấy mát phải không ?
Ôi giời ông đã nhầm phòng vệ sinh
Tủ lạnh giờ đã khai rình
Sớm mai dọn dẹp chỉ mình ông nha
Làm gì nhà lại có ma
Rượu ông uống đẫy mới ra nỗi nay!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *