NHỚ NGƯỜI YÊU Thơ Nguyễn Diễm Hình Ở mạng Khoán thủ chiết tự theo đề N hớ anh lòng thấy thẫn thờ H ôm nay ra ngẩn vào ngơ suốt ngày

NHỚ NGƯỜI YÊU
Thơ: Nguyễn Diễm
Hình: Ở mạng
(Khoán thủ chiết tự theo đề)
N…hớ anh lòng thấy thẫn thờ
H…ôm nay ra ngẩn vào ngơ suốt ngày
Ơ…i người có biết lâu nay
N…gày nào nỗi nhớ cũng đầy trong em
G…iờ càng thao thức về đêm
Ư…ơm bao kỷ niệm môi mềm khi trao
Ơ…i anh mới đó ngày nào
I…m làm sao được lòng trào nhớ nhung
Y…ên tâm yêu đến tận cùng
Ê…m đềm là lúc ta chung mái nhà
U….thày đang rất mong nha
Anh mau thu xếp về nhà cưới đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *