Bạn thấy đứa bé không Giờ thì đứa bé không còn nữa rồi

– Bạn thấy đứa bé không?
– Giờ thì đứa bé không còn nữa rồi…!!!
Mỗi lần bật nắp, rồi sau đó lái xe, bạn có thể cướp đi sinh mạng của một ai đó, cướp đi tương lai của nhiều đứa bé… ?
Sắp tết rồi!!!
Cùng Linh chia sẻ để lan toả bạn nhé.
Nguồn: Cộng đồng Designer Việt Nam
#ngừng_ép_nhau_uống
#hãy_uống_một_cách_có_văn_hoá
#hãy_uống_để_thưởng_thức_không_phải_để_thể_hiện_hơn_thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *