Đấy các bác xem có năng suất không ak

Đấy các bác xem có năng suất không ak.
Hôm nay 65 đơn.
Chồng em vừa lên bưu cục lấy phong bì về. 200 cái luôn. Vì em không chờ được đến tối bưu tá mang cho nên phải lên lấy thôi chứ họ bảo để hỏi mang cho.
Viettel họ k dám làm càn với em đâu ??? em gửi nhiều hàng em đòi quyền lợi cho khách hàng của em luôn, mỗi khách hàng được giảm 10% tiền cước đấy ak. Tuy không nhiều nhưng mà mấy trăm đơn thì cũng kha khá. ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *