Bài học sáng nay của mình Mỗi người tôi gặp đều giỏi hơn tôi về một khía cạnh nào đó tôi cần học hỏi từ họ

Bài học sáng nay của mình:
– Mỗi người tôi gặp đều giỏi hơn tôi về một khía cạnh nào đó, tôi cần học hỏi từ họ
– Thành thật quan tâm, tán thành và khen ngợi người khác
– Tránh tranh cãi với người khác, làm tổn thương lòng tự trọng của họ và cả 2 sẽ đều thua
” Khi bạn yêu thích bạn thì người khác cũng yêu thích bạn”
Đầy năng lượng với clb đọc sách 5h sáng mỗi ngày
Ps: cùng nhau phát triển và hoàn thiện bản thân
Ai thích đọc sách nhập hội cùng chúng mình nha. Cực nhiều giá trị luôn!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *