HIỆN NGUYÊN HÌNH Những là chém gió rất kinh Hôm nay mới hiện nguyên hình sợ chưa

HIỆN NGUYÊN HÌNH
Những là “chém gió” rất kinh
Hôm nay mới hiện nguyên hình – sợ chưa?
Hết văn vẻ, hết mộng mơ
Đại gia biệt phủ bây giờ là đây!
Hết trăng với gió cùng mây
Hết phong độ, hết những ngày trẻ trai
Nghe danh thì rõ là oai
Đọc thơ cứ ngỡ trang đài đắm yêu
Thế mà đồ cổ rong rêu
Hiện nguyên hình giữa một chiều gió đông
Giời ơi! Đôi dép tổ ong!
Ngỡ giày ngàn dặm giờ trông rõ rồi
Như phù thuỷ chổi lôi thôi
Hiện ra trong rét cứ ngồi co ro
Cũng may còn có đàn bò
Xấu già nhưng vưỡn đủ trò múa may…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *