OA ĐO I ĂN RÂU MO C DA I RÔ I KHO I CA O LUÔN K K K CHO CA C E M FACBOOK GHE T MI NH LUÔN ĐI NHÂ U COI BO NG ĐA THÔI HU HU

OA ĐÓI ĂN RÂU MỌC DÀI RỒI, KHỎI CẠO LUÔN K,,K,,K,,,CHO CÁC ẺM FACBOOK GHÉT MÌNH LUÔN , ĐI NHẬU COI BÓNG ĐÁ THÔI ,, HU,, HU,,,,
,,,,,,
Chán đời tiền khô cháy túi
Lủi thủi nhà , phố lại buồn ngơ
Đi làm mấy chén say khờ
Mai ngày tỉnh dậy , lại quờ túi không ,,
,,,,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *