Liền Bà Vừa có vụ đôi uyên ương trẻ vào tiệm bán quần áo tính cướp tiền tiêu nhưng khi xiên vài nhát thì sợ quá nên bỏ chạy mà chưa kịp lấy tiền

Liền Bà.
Vừa có vụ đôi uyên ương trẻ vào tiệm bán quần áo tính cướp tiền tiêu, nhưng khi xiên vài nhát, thì sợ quá nên bỏ chạy, mà chưa kịp lấy tiền.
Đám zà hói thì trách cô gái trẻ kia ngu-zại; “nom xinh xắn thế mà ngu”!
Đại khái vậy.
Xin thưa; liền bà là vậy!
Liền bà đương zùng FB chả hạn, ảnh seo phi ầm ầm, bỗng zưng có người iêu, mà thằng người iêu nó cấm zùng FB là cũng khỏi zùng luôn, thế mí tài.
Nhớ đẫn hồi anh còn tintin, tóc anh khi đó còn nhiều và bồng bềnh zối zắm.
Hôm đó, như thường lệ anh lên nhà người iêu nhởi, thì anh thấy mấy con cũng đương ngồi đó bú nước chè.
Bọn nhìn anh bằng nửa con ngươi, anh chả nói zì, anh gọi người iêu xuống bếp bẩu;”em lên đuổi bọn nó về đi”!
Người iêu anh phi lên bẩu;” các anh đi về đi, lần sau đừng lên nữa, vì anh Lục không thích”.
Đời là vậy các em ạ, khi đã iêu thì mọi quy tắc ứng xử sẽ bị xô đổ vì người mình iêu.
Còn không iêu thì anh vừa đi khỏi thì lại có con khác đến thế chỗ anh trong lúc lò chưa khô ngay.
Đời là vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *