Ngồi đợi Mẹ cùng mấy bác người nhà bệnh nhân khác 1 tị khi đứng dậy định vào mí Mẹ mà nghe được phía sau loáng thoáng cái gì mà

Ngồi đợi Mẹ,cùng mấy bác người nhà bệnh nhân khác 1 tị,khi đứng dậy định vào mí Mẹ mà nghe được phía sau loáng thoáng cái gì mà…!!!
Tôi ghét nhất loại mấy đứa săm săm trổ trổ,lại con gái nữa chứ,con nhà tôi mà săm,không nghe lời tôi..tôi từ mặt nó luôn..Con gái con đứa mà săm chỗ này chỗ kia…??(cố ý nói cho mình nghe đây mà).hầy
Thiết nghĩ Mẹ mình không chỉ thương mình mà còn hiểu mình nữa❤️?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *