Ngày này năm ngoái là ngày em điện thoại về Mẹ ơi cho con tiền nhập hàng lên Tổng Đại Lý nha Mẹ

? Ngày này năm ngoái là ngày em điện thoại về ” Mẹ ơi .. cho con tiền nhập hàng lên Tổng Đại Lý nha Mẹ ”
? Và đây là cái Bill đầu tiên để Tiến đến với Danh Hiệu ” Tổng Đại Lý Sài Gòn ” – #Bill_Trên_500_Triệu
? Hổng lẻ năm nay .. ngây ngày này Em lại điện thoại cuộc nữa về Mẹ và nói : ” Mẹ ơi .. giờ cho con tiền nhập hành lên Tổng Đại Lý #VÀNG luôn nha mẹ ”
Đào Ngọc Thủy bà thấy ổn ko bà ???

One thought on “Ngày này năm ngoái là ngày em điện thoại về Mẹ ơi cho con tiền nhập hàng lên Tổng Đại Lý nha Mẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *