Hôm qua đi chơi về bị con trai cho 3 thẻ đỏ do thấy Ba hút thuốc lá 3 lần

Hôm qua đi chơi về bị con trai cho 3 thẻ đỏ do thấy Ba hút thuốc lá 3 lần.
Tối lại, con trai hỏi ba sao hút thuốc có hại cho sức khoẻ mà sao ba vẫn hút?… Vòng vo một chập, con trai hiến kế cho ba:
Ba hãy lấy một gói thuốc không có điếu nào hết bỏ trong túi, khi nào ba muốn hút thuốc, ba lấy gói thuốc ra nhìn thấy chữ hút thuốc có hại cho sức khoẻ (trên bao thuốc) giống như con đang nói với ba vậy, thế là ba không hút nữa…
Xem ra con có lý thật, Ba phải nghe con thôi, nhưng con hãy miễn trừ cho ba lúc ba nhậu với bạn nhé…!

2 thoughts on “Hôm qua đi chơi về bị con trai cho 3 thẻ đỏ do thấy Ba hút thuốc lá 3 lần

  1. Hoang Sy Quy

    Hôm qua về, ra sân chơi với mấy anh bạn, thấy con cứ lấp ló nơi cửa nhìn ba. Khi vào con hỏi, hôm nay ba có hút thuốc không đấy. Ba bảo, không con, ba đã hứa là ba phải thực hiện bằng được, con yên tâm.Con trai liền chạy vào phòng lấy viết cho ba một lúc hai thẻ xanh :-)! Lần đầu tiên ba được thẻ xanh đấy!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *