Hãy bỏ hết những buồn phiền khổ đau hãy cứng rắn hơn đối mặt với tất cả vì Xã hội này không sống cho mình lại chưa 1 ngày thử đứng vị trí của mình Họ nói những điều không tốt cũng không nên quan tâm vì sau tất cả chỉ cần con vui là được con cảm thấy Hạnh Phúc là được _____________

Hãy bỏ hết những buồn phiền khổ đau, hãy cứng rắn hơn đối mặt với tất cả vì Xã hội này không sống cho mình lại chưa 1 ngày thử đứng vị trí của mình, Họ nói những điều không tốt cũng không nên quan tâm vì sau tất cả chỉ cần con vui là được con cảm thấy Hạnh Phúc là được .
_____________

One thought on “Hãy bỏ hết những buồn phiền khổ đau hãy cứng rắn hơn đối mặt với tất cả vì Xã hội này không sống cho mình lại chưa 1 ngày thử đứng vị trí của mình Họ nói những điều không tốt cũng không nên quan tâm vì sau tất cả chỉ cần con vui là được con cảm thấy Hạnh Phúc là được _____________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *