CAM ĐÀNH Đây lạnh lẽo đó âm thầm Để lạc cung trầm nửa kiếp đớn đau

CAM ĐÀNH
Đây lạnh lẽo đó âm thầm
Để lạc cung trầm nửa kiếp đớn đau
Tình nghĩa nhạt ái ân nhàu
Sóng vỗ mạn tàu nghiêng ngả trí trai
Sầu đây rộng tủi ấy dài
Đã nguyện đan cài vẫn lạc mất em
Sương ghé cửa gió tung rèm
Chữ nhớ đi kèm thương mãi quẩn quanh
Không giữ nụ chẳng vít cành
Đắp lũy xây thành đón rước được chi
Hôm ước gặp buổi ôm ghì
Phận hẩm lấy gì tô đẹp giấc mơ

5 thoughts on “CAM ĐÀNH Đây lạnh lẽo đó âm thầm Để lạc cung trầm nửa kiếp đớn đau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *