Nửa đêm nửa hôm ngồi lọ mọ check lại giờ bay cho khách mai đi Thái Lan cho yên tâm

Nửa đêm nửa hôm ngồi lọ mọ check lại giờ bay cho khách mai đi Thái Lan cho yên tâm ? Khách nào e cũng ghi lịch lại dành tgian quan tâm tận tình, dù có bận đến mấy vì e thấy đây là việc cần làm ? Chắc hẳn ai đã book của e cũng quen nghe câu “Có j cần cứ gọi tớ/chị/em nhé” ☺️ thế nên khách chỉ việc book thôi, mọi thứ để em lo ???❤️

2 thoughts on “Nửa đêm nửa hôm ngồi lọ mọ check lại giờ bay cho khách mai đi Thái Lan cho yên tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *